Landbrug

LandbrugCE

Vi gør det, vi er bedst til


Professionel Planteavl

Frihedsminde og Knuthenlund Gods er begge topmoderne landbrug, der bliver drevet med flere forskellige driftsgrene indenfor planteavl.

På Frihedsminde dyrkes der konventionelt planteavl med primær produktion af sukkerroer, raps, hvede og maltbyg, samt spinat.

Planteavlen på Knuthenlund Gods dyrkes økologisk, hvilket stiller større krav til valget af sorter og sædeskifte. Derfor dyrkes der på Knuthenlund langt flere forskellige typer af korn, herunder maltbyg, rug, rødhvede, havre, spelt, samt ærter, quinoa, kløvergræs og hestebønner.

Derudover er der udlæg af frø- og kløvergræs i alle afgrøder for at opretholde et højt humusindhold, samt for at udkonkurrere ukrudt.


Kombinationen af det milde klima på Lolland og vores jordes gode bonitet gør, at vi har noget af Danmarks bedste landbrugsjord. Det og vores markers gode arrondering betyder, at vi kan levere topudbytter. Men de gode udbytter kommer ikke af sig selv. Det kræver en professionel tilgang med fokus på rettidighed og omhyggelighed i markarbejdet, samt erfarne medarbejdere kombineret med den nyeste viden og ikke mindst teknik.

           Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger, men modtager gerne uopfordrede ansøgninger. 

Vores landbrug drives med en nyere maskinpark, som løbende bliver vedligeholdt, opdateret og udskiftet.

Vi beskæftiger fast 4 fuldtidsmedarbejdere i landbruget.