Ridekort

RidningCE

Oplev den smukke Ugleholt skov fra hesteryg


Ridekort

Ridning og kørsel med heste i skovene på Knuthenlund Gods er muligt for ryttere med gyldigt ridekort.

Der er god mulighed for en spændende tur på de ca. 5 km skovveje, det er tilladt at ride og køre på.


For at tilfredsstille de enkelte rytteres behov, giver vi mulighed for køb af flere forskellige typer ridekort.         


Dagskort                             50,00 DKK

Årskort (voksen)                550,00 DKK

Årskort (barn - 12år)          350,00 DKK


Beløbet indbetales på konto nr. 2485-6897 248 652 eller via MobilePay nr. 573102. Husk at påføre navnet på den person der indbetales for.


Ridekorttilladelsen er personlig og skal altid medbringes og forevises, sammen med ID-kort, på forlangende af godsets personale.

Ved køb af dags- og årskort via netbank anbefaler vi, at du printer kvitteringen, mens MobilPay kvitteringer kan forevises via smartphone.


Et årskort gælder fra den dato det er købt og et år frem, uanset om der er et årsskifte.


Ved spørgsmål - kontakt vores ridekortsansvarlige på

tlf. 22 44 94 55 eller send en E-mail til ridekort@knuthenlundgods.dk.


De afgivende personlige oplysninger benyttes alene til kommunikation med ihændehavere omkring Ridekortet. Personoplysningerne opbevares så længe dette er sagligt. Knuthenlund Gods opbevarer oplysningerne sikkert og i overensstemmelse med de gældende persondataretlige sikkerhedsregler.


For ridegæster som kommer langvejs fra og med egen hestetrailer, er der mulighed for parkering med denne på p-pladsen ved Knuthenlundvej 7 - beliggende ved den store bygning ud imod vejen.


Vi håber at vores gæster får glæde af deres rideture, og henstiller til, at ridning og kørsel med heste altid sker under hensyntagen til skovens andre gæster og naturen.

Regler for ridning i Ugleholt skov

Ridning sker på eget ansvar, og naturfredningsloven skal overholdes.

Ridning er kun tilladt i tidsrummet fra kl. 8.00 til kl. 18.00, dog højest fra solopgang til solnedgang. I perioden 1. juli – 30. september må der dog rides indtil kl. 20.00.


Ridning skal foregå i skridt eller trav på veje markeret med røde og gul pile (se billedet). Det er IKKE tilladt at galopere i skoven. Kørsel med hestevogn må kun foregå i skridt.

Vi henstiller til, at der rides i vejenes midterrabat eller i græsrabatten, således at køresporet beskadiges mindst muligt.

Vi forbeholder os ret til, midlertidigt at ændre eller begrænse færdselsretten i skoven ved fx. skovningsarbejde, nyanlagte veje, tøbrud, jagt eller lignende. I disse tilfælde vil der være opsat skilte om, at skoven er lukket den pågældende dag eller periode.

Derudover så forbeholder vi os ret til at begrænse antallet af udstedte ridekort, samt til at fastsætte yderligere regler for udøvelse af ridning og kørsel med hestevogn i skovene.


Ved møde med biler samt cyklende og gående publikum SKAL ryttere vige for passage. Dette skal ske i skridt.